• Rvt. Râna Babaç Çelebi

Bir Japon Tıp Geleneği: Kampo

En son güncellendiği tarih: 12 Şub 2019


Kampo (漢方医学); hastanın mevcut sağlık durumunu baştan ayağa ele alan, bulgularını kişinin bireysel özellikleriyle bir araya getirerek tanıya giden ve kökenini geleneksel Çin tıbbından alan bir geleneksel Japon tıp metodolojisidir. Kelime anlamı "Eski Çin'in Han hanedanlığı (206 BC to 220 AD) metodu" demektir.


Kampo, Japonya’ya V. ve VI. yüzyıllarda Çin üzerinden ulaşmış, 19. yy'ın sonlarında Japon hükümetinin Batı tıbbını önceliklendirmesiyle, bir dönem kullanımı azalmıştır. Ancak bu durum Batı tıbbının - pek çok avantajının yanında - her hastalığa çare olamadığının fark edilmesiyle değişir. Yeniden insanların ilgisini çeken Kampo geleneği; 1967 yılında Japonya’da *Sağlık, İş ve Refah Bakanlığı*'nın Kampo ilaçlarını ilk kez sigorta sistemine dahil etmesi ve o günden bu güne 150'nin üzerinde ilaç ve 250 kadar bitkisel materyali de sisteme almasıyla yepyeni bir döneme girer.


Kampo yaklaşımına göre insan bedeni ve zihni ayrılmaz bir bütündür. Sağlıklı bir yaşam ancak zihinsel ve fiziksel dengesinin kurulmasıyla mümkün olur.


Kampo metodolojisinde doktor hastanın; ateş, halsizlik ve terleme bulgularını gözlemler. Fizik muayeneyi ise karnın elle muayenesi, dile bakma ve nabız ölçme şeklinde yapar. Hasta şikayetleri ve hekim bulguları beraber sentezlenir. Bu doğrultuda uygun bitkisel bir reçete yazılmasının ön adımı olan "Kampo tanısı" (sho) konmuş olur.


Kampo ilaçları, geçmişten günümüze gelen 165 çeşit bitkinin çeşitli kombinasyonlarından elde edilir. Geleneksel olarak bitkilerin küçük parçalara bölündükten sonra suda kaynatılıp demlenmesi yoluyla elde edilir.


Bazı bitki uzmanlarının 'her hastalığa bir bitki' yaklaşımından farklı olarak, Kampo ilaçları 5 veya daha fazla bitkinin farklı kombinasyonlarda bir arada kullanılmasıyla hazırlanır. Yüzlerce yıllık bilgi birikiminin üzerine inşa edilmiş bu karışımlar sayesinde, bitkilerin birbirleriyle etkileşiminden elde edilmek istenen net etki artar ve toksisite gibi istenmeyen yan etkileri nötralize olur.


Günümüzde Kampo ilaçları hala geleneksel yöntemlerle hazırlansa da, bir kısım Japon aynı formülasyonların farmasötik fabrikalarda hazırlanan granül ve tablet formlarını tercih etmektedir.


Bugün Japonya'da doktorların yüzde 70'i hastalarına Kampo ilaçlarından reçete etmektedir. Bu ilaçlar en sık jinekoloji, üroloji ve kardiyoloji alanlarında kullanılmakla birlikte son yıllarda gastroenteroloji uzmanları tarafından da tercih edilmeye başlanmıştır.


Modern tıp ile tamamen entegre bir şekilde Kampo geleneğini ayakta tutan Japonya, Kampo ilaçlarının ve medikal ilaçların aynı anda doktorlar tarafından reçete edilebildiği tek ülkedir.


Umarız Japonya sahip olduğu bu kadim geleneği yaşatır ve bilimsel araştırmalarla destekli bir şekilde daha ileri taşırken, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı da yayınladığı “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği" çerçevesinde kendi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarımızın bilimsel kanıta dayalı ve belli standartlarda uygulanması yönünde yürüttüğü alt yapı çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürmeye devam eder.REFERANSLAR


Arumugam, S. & Watanabe, K. (2017) Japanese Kampo Medicines for the Treatment of Common Diseases: Focus on Inflammation. Elsevier Inc: London


Tsumura, A. (1991) Kampo: How the Japanese Updated Traditional Herbal Medicine. Japan Publications. ISBN 0-87040-792-9


Watanabe, K. et al. (2011). "Traditional Japanese Kampo Medicine: Clinical Research between Modernity and Traditional Medicine-The State of Research and Methodological Suggestions for the Future." Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2011, 513842.

natura medica
Türkiye'nin İlk Tıbbi & Aromatik Bitkiler Kütüphanesi
© 2020 Bütün hakları saklıdır.
Yönetim Yeri:
Yeşilce Mah. Emirşah Sok. No:21 
4.Levent Sanayi Kağıthane İstanbul 
3%20copy_edited.png