top of page
Madaus.jpg

MADGALENE MADAUS

Magdalene Madaus (1857-1925),  20. yüzyılın başlarında kompleks homeopati* alanında yaptığı çalışmalarla tıp tarihinde iz bırakmış bir kadındır.

Magdeburg’da kuyumcu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Madaus’un başarılı tıp kariyerine en büyük katkıyı, bitkisel tedavi uzmanı protestan rahip Emanuel Felke, onu homeopati ile tanıştırarak yapmıştır.

Bayan Madaus ve Felke’nin yolları oğlunun çocuk felci olmasının ardından ve kendi birtakım sağlık problemleri sebebiyle kesişir. Madaus ve oğlu, Emanuel Felke'nin 'Foundation of Young' adını verdiği sağlık kliniğine başvururlar. Madaus, Felke’nin tedavisi takiben kısa bir sürede iyileşirken ve Madaus’un oğlu Hans ise kompleks homeopati tarifleri ile çocuk felcinden kurtulur.

Oğlu Hans'ı iyileştiren kompleks homeopatiden çok etkilenen Madaus, Felke'den kompleks homeopatinin temelleri üzerine aldığı derslerin ardından, karışık ilaç tariflerinden oluşan kendi kompleks homeopati sistemini kurar.

Madaus, ilk kez 1908 yılında Radevormwald'da bir klinik açarak, kendi ilaç tarifleri ile hasta muayene etmeye başlar. Homeopati sistematiği ile iyileştirdiği hastaların sayısı arttıkça, Bayan Madaus’un bu alanda otoritesi halk tarafından kabul edilir ve kendisi de sevilen bir figür haline gelir. Umutsuz olarak görülen birçok vakada ona başvurulur.

 

Başından beri tariflerini vücudun tüm yapısını göz önüne alarak hazırlayan Madaus, tedavilerinde temel olarak bitki, mineraller ve organik bileşikler kullanılır. Zaman geçtikçe, ilaçlarının tek tek kullanılmasından ziyade, çeşitli kombinasyonlarda kullanımının hasta üzerindeki etkisini artırdığını ve yok edilmek istenen bulguyu azalttığını keşfeder. Ürettiği kombine hazır ilaçlarına 'oligopexes' adını verir. Bu kelime, ‘maddelerin toksik olmayacak düzeyde fakat aynı zamanda etkin olduğu kanıtlanacak dozda kullanılması' durumunu açıklamak için seçilmiştir. Bu ilaçları damla, tablet ve şurup şeklinde satar.

 

Madaus işlerini iyice büyütür ve 1919 yılında 3 oğlunun da  (Friemund, Germand ve Hans) ortakları arasında yer aldığı 'Dr. Madaus & Co. Pharmazeutisches Laboratorium'  adlı şirketini kurar. Böylece ilk aşamada hastaları tedavi etmek için ufak bir klinik olarak kurduğu işi, bu alanda araştırma yapabilecek kapasitede büyük ve resmi bir kuruluşa dönüşür.

 

Modern tıbbın yükseldiği, geleneksel tıp yöntemlerinin tepki toplamaya başladığı ve bir çok ilaç şirketinin içerikleri patent ile koruduğu bir dönemde, Dr. Madaus & Co açıklık ilkesini benimseyerek, ilaç içeriklerini gizlemez ve bunun üzerine bir reklam kampanyası hazırlayarak bu zor süreci oldukça başarılı bir şekilde yönetirler.

 

Magdalene bu süre içerisinde kendini geliştirmeye devam eder. Felke’den aldığı bilgilerle 1915 yılında İridoloji** ile ilgili bir kitap yayınlar. Kitap yayınlandığı sene İridoloji karşıtları tarafından piyasadan düşürülür, ancak 1918’de yeniden basılır. Madaus bununla da kalmaz, iridoloji alanını tanıtmak ve bu alanda daha fazla bilimsel araştırma yapılmasını sağlamak için Iris-Correspondenz adlı gazete yayınlamaya başlar ve bir İridoloji Okulu kurar.

 

3 Ocak 1925’te dünyaya gözlerini yuman Magdalene Madaus, hayatını inandığı şeyler üzerine kurmuş ve bunlar için büyük mücadeleler vermiş bir kadındır. Hayatı boyunca araştırmaktan ve öğrenmekten hiç geri durmamıştır.

 

*Homeopati, bir hastalığın; hastalık belirtilerini sağlam bir insanda ortaya çıkarabilecek maddelerin çok düşük dozlarda hastaya verilmesiyle tedavi edilebileceği inancına dayanan alternatif tıp yöntemidir.

** İridoloji, gözün iris tabakasındaki işaretleri ve renk değişikliklerini inceleyerek kişinin sağlık durumunu ve genetik özelliklerini teşhis eden bilim dalıdır.

REFERANSLAR

Dietrichkeit (1991), p.7 - p.93, p. 26-33

Sahler (2003),  p.107

Timmermann, C. (1999)  "Weimar Medical Culture: Doctors, Healers, and the Crisis of Medicine in Interwar Germany, 1918-1933"  The University of Manchester, PhD Thesis

bottom of page