top of page

Sabit (Taşıyıcı) Yağlar 

Genellikle bitkilerin tohum, kabuk ve meyvelerinden soğuk sıkım yöntemi ile elde edilden yağlara, sabit (taşıyıcı) yağlar denir. Sabit yağlar, kendi şifalı etkilerine ek olarak uçucu (esansiyel) yağların seyreltilmesinde ve etkisinin desteklenmesinde de kullanılırlar.

Cold Press 3.jpg

SOĞUK SIKIM YÖNTEMİ

60 dereceye kadar bütün mekanik sıkım türlerini içine alan bu yöntemin verimi düşük olmakla beraber, bu uygulamayla elde edilen doğal yağın kalitesi çok yüksektir.

 

Doğal yağlarda sıkma, yıkama, santrifüj ve filtreleme gibi mekanik işlemlerin dışında farklı işlemler (kimyasal işlemler) uygulanmaz. Bu şekilde ilgili bitkinin tohum, kabuk veya meyvesinde var olan vitaminler, lesitinler, koku maddeleri ve diğer aktiflerin yapısı muhafaza edilmiş olur.

 

Yüksek sıcaklıkta yapılan sıkma işlemlerinde ise verim artışı sağlanmakla beraber, bu yağlarda kimyasal birleşiklerin çıkmasıyla sağlık riskleri oluşmaktadır. Dolayısıyla bu yağlar gıda olarak tüketilebilmeleri için rafine edilirler, koku, renk ve yapışkanlığı giderici işlemlerden geçerler.

SÜPER KRİTİK KARBONDİOKSİT EKSTRAKSİYONU

Süperkritik karbondioksit ekstraksiyon sisteminde önce sıvı karbondioksit bir pompa ile istenilen basınç değerine getirilir ve ikinci adımda sistem içerisindeki ısıtıcıya gönderilerek istenilen sıcaklık değerine çekilir. Süperkritik sıcaklık ve basınç değerlerine getirilmiş olan karbondioksit, sıcaklığı sabit bir ekstraktöre gönderilir. Burada bulunan bitkisel madde ile karbondioksitin teması sonucu, süper kritik akışkanda çözünen karışım bir ayırıcıya alınır ve basıncı düşürülür. Basıncının düşürülmesi sırasında çözme gücünü kaybeden karbondioksit üründen ayrılır. Süreç sonunda elde edilen sabit yağ ayırıcının altından toplanır.

 

Bu yöntemin neticesinde elde edilen yağ kalıntı içermez ve yüksek sıcaklıkta işlem görüp bozulmaz. Bu yöntemde ayrıştırılmak istenilen yağ bir seferde ve saflaştırma gerektirmeksizin çıkartılabilmektedir. Sürecin sonunda uzaklaştırılan karbondioksit gazı ise yine saf olduğundan, sistem uygunsa, soğutucudan geçirildikten sonra tekrar aynı işlem için kullanılabilir. Bu yöntemin yaygın olarak kullanılmama nedenleri ise; ilk yatırım maliyetinin yüksek oluşu, ekstraksiyon işleminin yüksek basınçlarda gerçekleşmesi ve kulanılan cihazların oldukça hassas ve dikkat gerektiren cihazlar olması ile beraber yetkin personel azlığıdır.

Tüm yağlı tohumlar, iyi sonuçlar alınarak, süperkritik karbondioksitle ekstrakte edilmektedir. 

Süper_Kritik_Karbondioksit_Ekstraksiyon_

ÖNEMLİ BİLGİ

Türkiye’nin ilk online tıbbi ve aromatik bitki kütüphanesi olma özelliğini taşıyan ÇerçiYusuf.org;  geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, fitoterapi, aromaterapi, uçucu yağlar, sabit yağlar, hidrolatlar (çiçek suları), maserat yağlar, vitaminler, mineraller, besin takviyeleri, ağaçlar, reçineler, killer, tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili referanslı bilgiyi erişilebilir ve anlaşılır hale getirerek, kamuoyu sağlığını koruma amacıyla hazırlanmıştır.

Bu site ve içinde yer alan bilgiler, görseller ve infografikler kullanılırken unutulmamalıdır ki;

 

Doğal veya tıbbi demek zararsız demek değildir. 

 

CerciYusuf.org bir tedavi rehberi veya tıbbi bir kaynak değildir. Bu sitede yer alan bilgiler tedavi amaçlı kullanılmamalı ve kesinlikle yetkili bir sağlık uzmanının tavsiyeleri yerine koyulmamalıdır. 

 

Her doğal ürünün birden çok kullanım alanı olabileceği gibi, bu ürünlerin şifalı etkilerinden faydalanmak için kullanım alanlarına göre farklı doz, frekans ve tedavi süreleri uygulanması gerekir. Herhangi bir doğal ürün az kullanıldığında etkisiz, çok kullanıldığında zararlı olabilir. 

 

Her bir bireyin bünyesi farklıdır ve benzer/aynı semptomlara sahip bir çok hastalık/rahatsızlık vardır. Sağlık sorunlarınıza tanı koyulması, tedavi geliştirilmesi ve gözetim altında tutulması için mutlaka yetkili bir sağlık uzmanına başvurun.

 

Uçucu yağlar yoğun yapıları ve güçlü bileşimlerinden dolayı, uygulamada azami özen, dikkat ve bilgi gerektirirler. Her uçucu yağ direkt cilde uygulanamayacağı gibi, her uçucu yağa aynı dozda ve sıklıkta maruz kalmak da doğru değildir. Yetkili bir sağlık görevlisi reçete etmediği sürece uçucu yağlar kesinlikle dahili (yutarak) kullanılmamalıdır.

 

Bu sitenin kütüphanelerinde bulunan görseller (ör: bitki fotoğrafları, reçine görselleri vb.), doğal materyalleri tanıma, kalitesine karar verme ve/ya toplamada kullanılmaz. Sitede kullanılan uçucu, sabit ve maserat yağ görselleri, ilgili yağların orijinal görüntü ve dokusunu yansıtmayabilir. CerciYusuf.org’da bulunan bütün görseller temsilidir.

ÇerçiYusuf.org içeriklerinden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Bu sitede yer alan hiçbir içerik kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

 

CerciYusuf.org'daki tüm bilgiler; doktor, eczacı ve uzman yayınlarından azami özenle derlenmiş olmakla beraber, yayıncı bu bilgilerin eksiksiz veya kesinlikle doğru olduğunu garanti edemez. Yazarlar ve yayıncı bu sitedeki bilgilerin kullanımından doğrudan veya dolaylı kaynaklanacak herhangi bir zarar ve olumsuzluğun sorumluluğunu peşinen reddeder. 

DÜZELTİLMESİ GEREKEN, EKSİK VEYA YANLIŞ BİR BİLGİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ BİZE YAZIN☛ 

REFERANSLAR

Werner, M. (2015) "Uçucu Yağlar" Antalya. Nu-Ka

Worwood, V.A. (1991) The Complete Book of Essential Oils & Aromatherapy. New World Library

Braunschweig, R. (2016) "Bitkisel Sabit Yağlar" Antalya. Nu-Ka 

Tisserand, R. and Young, R. (2014) Essential Oil Safety 2nd Edition. Edinburgh: Churchill Livingstone.

Baser, H. and Buchbauer, G. (2015) Handbook Of Essential Oils: Science, Technology, And Application. CRC Press: Taylor & Francis Group

Lawless, J. (2012) The Encyclopedia of Essential Oils. Thorsons

Purchon N., Cantele L. (2014) The Complete Aromatherapy and Essential Oils Handbook for Everyday Wellness. Toronto, Robert Rose Inc.

Gardner, Z. and McGuffin, M. (2013) American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook. Florida: CRC Press

Harris R. (2004) Aromatic approaches to end-of-life care. International Journal of Clinical Aromatherapy, Volume 1 issue 2

bottom of page